متن کامل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی با موضوع گیاهان دارویی

با عنوان : گیاهان دارویی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

با موضوع

گیاهان دارویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

نعناع گیاهی می باشد علفی و چندساله و ساقه این گیاه چهارگوش می باشد. اغلب نعناعیان تولید کننده ترین ها و انواع ترکیبات دیگر هستند که این ترکیبات در کرک های ترشحی غده ای برگ ها، ساقه ها و اندام های زایشی ذخیره می گردد. نعناع دارویی محرک، مقوی، ضد اسپاسم، ضد نفخ، آرام بخش و ملایم می باشد. در این پژوهش براساس طرح کاملا تصادفی گیاه Mentha longifolia و Mentha spicata از چهار منطقه رویشی واقع در استان سمنان به مقصود مطالعه اثر تغییرات اکولوژیک بر ترکیبات موثره این دو گونه نمونه برداری صورت گرفت. متغیرهای اندازه گیری شده شامل خصوصیات مورفولوژیک (ارتفاع ساقه، طول و عرض برگ، طول میانگره، سطح برگ و وزن تر و خشک گیاه) و خصوصیات فیزیولوژیک (میزان کلروفیل، کارتنوئید، آنتوسیانین) و میزان اسانس بودند. استخراج اسانس با بهره گیری از دستگاه کلونجر صورت گرفت. تعیین اجزای تشکیل دهنده اسانس با دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی همراه با طیف سنجی جرمی (GC-MS) انجام گردید. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع ساقه (50سانتی متر) وکمترین (17سانتی متر) به ترتیب در ارتفاع 14700 متر و ارتفاعات بالاتر از 1800متر بودند. بیشترین میانگین سطح برگ مربوط به ارتفاع 14700متر بود. از نظر میزان کلروفیل، کارتنوئید و آنتوسیانین بیشترین میزان در پونه در ارتفاع 14700متر نظاره گردید. بازده اسانس از اندام های هوایی پونه در دو منطقه اکولوژیکی 14700متر و ارتفاعات بالاتر از 1800متر به ترتیب 05/1 و 54/0 و در مورد نعناع 17/1 و 96/0 گرم بود. در میان ترکیبات شناسایی شده از اسانس در گیاه پونه در ارتفاع 14700 متر پیپریتون اکساید با (9/56درصد) ترکیبات را شامل گردید و در اسانس پونه برداشته شده از ارتفاعات بالاتر از 1800متر پولگون (92/31درصد) ایزومنتون (08/17درصد) و منتول (44/19درصد) بیشترین ترکیبات بودند. در اسانس نعناع در ارتفاعات 14700متر کارون با (50/35درصد) و ایزودهیدروکارون (78/23درصد) و 1و8سینئول (18/17درصد) بیشترین میزان ترکیبات بودند. همچنین در منطقه بالاتر از 1800متر بیشترین ترکیبات اسانس نعناع شامل کارون (95/49درصد)، سپس دهیدروکارون (38/17درصد) و لیمونن (39/12درصد) بود.

واژه های کلیدی: Mentha longfolia، Mentha spicata، پولگون، کارون، GC، GC_MS

مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گیاهان دارویی از دیر باز به مقصود درمان بشر که در تمام دوران تاریخ، برای درمان خویش چاره ای غیر از توسل به گیاهان نداشته،مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.اگر چه در نیم قرن گذشته بهره گیری از داروهای شیمیایی به شدت رواج یافته می باشد،اما آثار زیان بار آن ها بر زندگی ، سبب گرایش مجدد بشر ها به گیاهان دارویی گردید.با این تفاصیل بهره گیری از گیاهان دارویی همواره در طول تاريخ يكي از روش هاي مؤثر درمان بوده می باشد. تاريخ طب با كمك گياهان دارويي در کشور ما مربوط به دوره پارینه سنگی می باشد (صمدلویی،1384؛باقری زنوز،1382).

   گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره منابع طبیعی ایران به شمار می طریقه که در صورت شناخت علمی از نحوه کشت ، توسعه و بهره برداری صحیح ، می توانند تأثیر مهمی در سلامت جامعه ، اشتغال زایی و صادرات غیر نفتی اعمال کنند (صمصام شریعت ، 1370).

از آنجا که شرایط اقلیمی کشور ما بسیار متنوع می باشد ، جایگاه مناسبی برای رشد و پرورش انواع گیاهان به شمار می رود. به همین خاطر می توان انواع مختلف گیاهان دارویی را به صورت خودرو و تحت کشت به مقدار فراوان تهیه نمود (قاسمی ،1384).

1-1خانواده (Lamiaceae)

   نعناع گیاهی می باشد علفی و ساقه این گیاه چهار گوش می باشد از قاعده ساقه آن ها نیز غالبا ساقه های فرعی منشا می گیرد که حالت خزنده در سطح زمین پیدا می کند و یا درون خاک وارد گردیده به صورت ساقه های زیر زمینی در می آیند (زرگری ، 1379).

   تیره نعناع ، شامل حدود 160 جنس و بیش از 3000گونه می باشد که در نقاط مختلف کره زمین پراکنده اند . بیشترین انتشار این تیره در نواحی معتدل کره زمین دیده می گردد. (امید بیگی ، 1384) در ایران 49 جنس از تیره نعناع با چند صد گونه در نواحی گوناگون پراکنده اند.از جنس های مهم این تیره می توان به نعناع ، آویشن کوهی، اسطوخودوس، اکلیل کوهی (رزماری) ، مرزنجوش ، زوفا و کاکوتی تصریح نمود (مهربان سنگ آتش و همکاران ، 1386).

   گیاهان تیره نعناع علفی ، خشبی ، یکساله ، دو ساله یا چند ساله اند که در موارد نادری به صورت درختچه های کوچک می رویند . این گیاهان از نظر نحوه زندگی و نیاز های اکولوژیكي بسیار متفاوتند. ماده موثره گیاهان این تیره اکثرا از نوع اسانس می باشد که در کرک های ترشحی یا حجره های مخصوص در برگ ، ساقه و گل ها ساخته و ذخیره می شوند . در اندام های مختلف این گیاهان موسیلاژ ، تانن و مواد تلخ نیز هست . نعناعیان ، یکی از بزرگ ترین خانواده های گیاهی هستند که دارای پراکنش جهانی می باشند.   ( به غیر از مناطق قطب شمال و جنوب) این خانواده شامل سه تا چهار هزار گونه گیاهی می باشد که این گونه ها در 200 جنس قرار گرفته اند. (زرگری ،1379؛واترمن ، 1379).

   خانواده نعناع دارای گیاهان عموما علفی ، یکساله و دارای ساقه های راست یا خزنده و چهار گوش هستند. برگ های این گیاهان ساده متقابل و یک در میان و متناوب می باشد . گل های آن ها کامل ، نامنظم ، دو جنسی و مجتمع به صورت دسته هایی واقع در محور ساقه یا در قسمت انتهایی آن می باشد.گل ها دارای کاسبرگ 5 قسمتی و دو یا چهار پرچم هستند . مادگی بزرگ با 2 برچه که هر یک 4 تخمک دارد که بعدا تبدیل به میوه های فندقه می گردد که هر یک حاوی چهار بذر منفرد می باشد. بذر این گیاهان نیز کوچک بوده و دارای آندوسپرم ناچیزی می باشد (زرگری ، 1379 ؛ واترمن ،1379).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   اغلب نعناعیان تولید کننده ترپن ها و انواع ترکیبات دیگر هستند که این ترکیبات (اکثرا) در کرک های ترشحی غده ای برگ ها ، ساقه ها و اندام های زایشی ذخیره می شوند. در بین گیاهان خانواده نعناع ، گونه های مفید فراوانی هست که عده زیادی از آن ها در مصارف پزشکی و صنایع غذایی بهره گیری می شوند تعداد زیادی از این گونه ها نیز به علت داشتن گل های زیبا و معطر ، دارای ارزش زینتی بوده و در باغبانی مورد بهره گیری قرار می گیرند (زرگری ، 1379 ؛ واترمن ، 1379).

-2-1جنس Mentha

   پونه یا پودنه با نام علمی Menthe از خانواده نعناعیان یا لبیدسانانLamiaceae می باشد . پونه و نعناع هر دو تحت یک نام علمی می باشند و شباهت های فراوانی به هم دارند . نعناع برگ های لطیف تر و ظریف تری دارد اما پونه از بوته های خشن تر و مقاوم تری برخوردار می باشد.پونه به صورت طبیعی و خودرو در حاشیه باغچه ها و کنار جویبار ها نیز به صورت وحشی به خصوص درنواحی سرد و کوهستانی می روید . پونه و نعناع هر دو ساقه های رونده دارند و از طریق آن زیاد می شوند . برگ ها و ساقه های نازک تر و همچنین ساقه های سنبله دار پونه رامی توان خشک نمود وهنگام مصرف آن ها راجوشانده ویا دم نمود (کیانمهر،1386).

1-2-1گونه های موجود جنس Mentha

در جهان 25 گونه و هیبرید های زیادی برای جنس منتا معرفی شده می باشد. این جنس در ایران 6 گونه علفی ، چند ساله و معطر دارد . گونه Menthe mazaffarianii انحصاری ایران می باشد .

Menthe piperata L.نعناع فلفلی (pepper mint) از گونه هایی می باشد که در بیشتر فارماکوپه ها از آن یاد شده می باشد و هیبریدی می باشد که به صورت طبیعی از تلاقی M.spicata*M.aquatica حاصل شده می باشد و به گونه گسترده به عنوان طعم دهنده بهره گیری می گردد.

M.arvensis L. ( field mint و corn mint ) گونه اي ارزشمند با گل هاي صورتي يا شفيد كه منتول لازم براي سيگار ضد آسم از آن تهيه مي­گردد.

(water mint) M.aquatica L. نوعی علف هرز در مناطق غرقابی بوده که دارای ساقه ای به گونه معمول قرمز رنگ و گل های بنفش می باشد.

(Ginger mint , Scoth mint)M.gracilis هیبریدی از گونه های M.spicata*M.aquatica می باشد که برای تهیه روغن Spearmint کشت می گردد.

(Singer mint , Scoth mint) M.longifolia L. با نام مترادف M.sylvestris دارای برگ های باریک و به شدت معطر و گل های ارغوانی می باشد.

(Common green mint , Spear mint) M.spicata L. نعناع سبز یا معمولی با نام های مترادف M.viridis گیاهای علفی که به ارتفاع یک متر ، گل های صورتی یا سفید واقع در گل آذین انتهایی که به عنوان طعم دهنده بهره گیری می گردد.

(woolly mint , apple mint ,round-leaved mint)M.suaveolens گیاهی علفی به ارتفاع یک متر ، برگ ها به شدت کرکی ، گل های سفید تا صورتی ، در تهیه سس نعناع یا انگبین بهره گیری می گردد (کد،1985).

1-2-1-1 مشخصات گیاه شناسی Menthe longifolia L

   یک گیاه چند ساله ریزوم دار می باشد. دارای ساقه های افراشته و گاهاً خمیده ، که در محل مقطع مربعی و ارتفاع آن در مرحله بالغ به 5/1 متر می رسد . برگ ها ساده ، متقابل یا بدون دمبرگ نیزه ای شکل(زیر گونه capensis) یا نیزه ای کشیده (زیر گونه  polyadena) بیشتر از 90 میلیمتر طول و 22 میلیمتر عرض، کاملاً کرکدار در یکی یا هر دو سطح(زیرگونه capensis) یا بدون کرک (زیرگونه polyadena) با کناره های کاملا دندانه دار و نوک تیز می باشند. گل ها :گلچه های کوچک با طول حدود5-3 میلیمتر به رنگ سفید تا ارغوانی روشن،در دسته هایی که یک خوشه ی استوانه ای شکل به طول 100 میلیمتر و عرض 14 میلیمتر را تشکیل می دهند (فرانک، 1379).

تعداد صفحه :103

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com